DISCLAIMER

Voorwaarden voor het gebruik van de websites: www.kunsthandelwimdeboer.nl, hierna zowel samen als ieder afzonderlijk te noemen: de website.
Kunsthandel Wim de Boer Kunsthandel* heeft al het mogelijke gedaan om te waarborgen dat de informatie die via de website wordt verschaft nauwkeurig is op het moment dat deze in de website wordt opgenomen. Er kunnen zich echter onopzettelijke en toevallige fouten voordoen waarvoor Kunsthandel Wim de Boer zijn verontschuldigingen aanbiedt.

Kunsthandel Wim de Boer geeft geen bevestiging of garanties ten aanzien van de informatie die via de website wordt verschaft en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving- op elk gewenst moment veranderingen en correcties aan te brengen.

Kunsthandel Wim de Boer is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies in de website noch voor enige directe of indirecte schade, hoe ook.
Alleen de bezoeker is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor beslissingen gebaseerd op de informatie opgenomen in de website.
Alle aan Kunsthandel Wim de Boer verstrekte persoonlijke informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Zonder schriftelijke toestemming van Kunsthandel Wim de Boer Kunsthandel BV mag niets van www.kunsthandelwimdeboer.nl, worden gekopieerd.